Vatten och avloppsverk

Onsdag

09.00 – 10.00 Gemensam agenda

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30 – 11.00 Mikael Jacobsson, RISE CBI Betonginstitutet
Handbok i underhållsplanering av betongkonstruktioner i vattenverk
– RISE arbetar på att ta fram en handbok i underhållsplanering av betongkonstruktioner i vattenverk.
– Handboken kommer bl.a. innehålla förslag på hur och när tillståndsbedömningar, reparationer och skydd av betongkonstruktioner bör utföras.

11.10 – 11.40 Marco van Brink. Kiwa
Dricksvattengodkända produkter i Sverige
– Kiwa är ett av 2 ackrediterade företag i Sverige att typgodkänna produkter för kontakt med dricksvatten
– Regler och föreskrifter
– Hur går typgodkännandet till
– Tester och undersökningar

11.50 – 12.20 Richard Lindberg, Polyurea Sverige
Polyureans användningsområden
– Svenskt Typgodkännande Dricksvatten
– Teknologi
– Utförda arbeten i/på vattentorn, tankar, tak, golv, reservoarer, bassänger

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Björn Hestner, SIU, Christian Mischock, Schomburg
Betongrenovering och förebyggande ytskydd
– Efter 40-50- 60 år visar de flesta vatten, reningsverk samt reservoarer tydliga tecken på ålderskrämpor.
– Vattentorn läcker och betongen krackelerar på pelare och centrumtuber, långsamfilter och sedimenteringsbassänger spricker sönder, kalk och rostutfällningar, urlakad betong av exempelvis järnklorid, skruvpumpar tappar verkningsgrad, läckande tak på reservoarer, invallningar med bristfälliga funktioner,  osv.
– Med moderna metoder och materialval kan dessa repareras, skyddas och tätas och därmed ge utrustningen goda förutsättningar för fortsatt produktion.
– Vi vill visa otaliga exempel på skador som åtgärdats och vilka metoder och materialval som är lämpliga inklusive ett antal produkter för direktkontakt med dricksvatten.

14.10 – 14.40 Fredrik Forsberg och Christer Hallner, Chesterton
Renovering av dricksvatten reservoarer och avloppsbassänger med skadad betong
– Exempel på effektiva beläggning system för renovering av grova och skadade ytor som använts framgångsrikt i cisterner och bassänger under många år i Sverige.
– Idag gäller det att uppfylla gällande krav på beläggning system för dricksvatten och samtidigt erbjuda system med lång livslängd med bra ekonomi.
– Vad är Era behov?

14.50– 15.20 Fredrik Forsberg och Christer Hallner, Chesterton
Uppgradering av pumpsystem
– ARC beläggning av pumpar inom vatten- och avloppsindustrin har under senare år blivit en standard för att uppnå lång livslängd, låga underhållskostnader och framför allt minimal energiförbrukning.
– Vilka pumpar kan tekniken användas på, vad är fördelarna och vilka erfarenheter finns det på ”mina” pumpar?
– Teknologi och applikationsexempel från svenska VA-verk.

15.20 – 15.50 Kaffe

15.50 – 16.15 Gemensam agenda
Torsten Ekström, Riksorganisationen Svenskt Underhåll & Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
Vikten av att använda rätt ytskydd på rätt plats och på rätt sätt
Potential enligt Swerea KIMAB och RISE CBI ( 200 miljarder )
Kan vi använda andras erfarenheter ( både positivt och negativt ) ?
Kan varje bransch bli bättre på ytskydd ?
Hur flytta relevant information ?

16.15 – 17.30 Mingel

18.30 Fördrink

19.00 Middag