Trä

Torsdag

09.00 – 10.00 Gemensam agenda

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30 – 11.00 Stefan Hjort, Meyer & Hjort
Byggde man bättre förr?
– Många menar att äldre tiders byggnadstekniker och färger var mycket bättre än dagens, men stämmer det verkligen?
– I föredraget jämförs äldre tiders byggnadsteknik och färgsystem med dagens och även problem förr och nu diskuteras.

Föredraget presenteras av Stefan Hjort som är initiativtagare och projektledare av Folksams färgtester. Stefan är teknisk doktor från Chalmers, han är ordförande i SPF som är en branschföreningen för pulverlackerande företag. Han är också delägare i Meyer & Hjort som arbetar med att förbättra industriella ytbehandlingsprocesser.

11.10 – 11.40 Stefan Hjort, Meyer & Hjort
Hur kan man testa utomhusfärger och vågar man lita på resultatet?
– Vi översköljs med en rad olika färger som alla sägs ha det gemensamma att de ska ge ett vackert hus och underlätta underhållet.
– Ska man våga satsa på den nya självrengörande nanofärgen eller ska man satsa på en traditionell linoljefärg eller vad ska man välja?
– I föredraget presenteras plus och minus för olika färger och hur de fungerat i verkliga utomhusexponeringar.

11.50 – 12.20 Johan Fröbel, Svenskt Trä
CMP – Certifierad Målad Panel – Industriellt ytbehandlade och
kvalitetssäkrade utvändiga panelbrädor.
– Att välja trä som fasadmaterial ska vara snyggt, enkelt och
kostnadseffektivt. Dessutom ska slutkunden känna sig trygg med
sitt köp. Därför har Svenskt Trä i nära samarbete med
representanter från trä- och färgindustrin etablerat CMP-systemet.
Ett certifieringssystem för hög och jämn kvalitet på industriellt
ytbehandlade utvändiga panelbrädor.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Åsa Blom, Linnéuniversitet
Trä som grund för ytbehandling
– Trämaterialets naturliga variation samt aktuell forskning inom
området

14.10 – 14.40 Christer Grenbäck, Takcare
Färgborttagning på trä och gips på ett miljöanpassat sätt
– Anpassa ytan för nytt ytskydd med ES-metoden
– Komplett program för varsam och effektiv färgborttagning på
träfasader, gipsstukaturer, fönster- och dörrkarmar m.m
– Skonsam upplösning av organiskt material, lager efter lager, du
kanske vill lämna det innersta av historiskt intresse
– Hittar du en Picasso under färgen ? Stoppa verkningen med
vatten
– ES-metoden är skonsam och effektiv på hård, gammal linolja
– Kapsla in, skrapa lätt och skölj bort med svamp
– Icke frätande metod,
– Glöm pH värden på ytan som förändras.
– Inget behov av andningsskydd p.g.a inget damm och ångor
– Biologiskt nedbrytbara prestationskemikalier
– De fyra, ES, ES +, ES 1 och ES 2 med ex. på användnings-
områden från några av de tusentals arbeten som utförts med ES
metoden under 15 års tid

14.40 – 15.10 Kaffe

15.10 – 15.40 Gemensam agenda
Christer Åkerlundh, Nordiske Medier, Torsten Ekström, Riksorganisationen Svenskt Underhåll & Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
Aktiviteter gällande Ytskyddande Underhåll 2018:

Informationsmöten april / maj på 7 orter i Sverige
Informationsmöten okt / nov på 9 orter i Sverige
Utbildning av Ytskyddsakademien – Swerea KIMAB – RISE CBI
Metallförstörelse, renovering, ytskydd, förstärkning
– Grundkurs metall 2 dagar
Betongförstörelse, renovering, ytskydd, förstärkning
– Grundkurs betong 2 dagar