Rostskydd

Onsdag

SSG Standard Solution Group och Auktorisationen för Rostskyddsmålning presenterar i samarbete några spännande och intressanta projekt.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Inom våra fokusområden arbetsmiljö, hållbarhet och digitalisering skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns inom industrins vardag. Allting för att göra svensk industri mer konkurrenskraftig.

Arbetet med att ta fram standarderna sker tillsammans med våra tio kommittéer, där representanter från industrin, entreprenörer och tekniska specialister inom området finns med. Arbetet med ytskydd styrs av såväl teknik, kemi, ekonomi som lagar och förordningar i en komplicerad process. SSGs standarder inom ytskydd ger en heltäckande målningsspecifikation med garantikrav, och standarderna används vid projektering, upphandling, utförande och kontroll av målning, både vid ny- och underhållsmålning.

Auktorisation för Rostskyddsmålning är en branschförening som verkar för att hålla höga kompetenskrav på utförare. Krav för att vara auktoriserat rostskydds-företag omfattar ekonomisk stabilitet, ändamålsenlig utrustning, anpassade lokaler, utbildad personal, krav på egenkontroll samt miljö och arbetsmiljökrav.

Genom att nyttja SSGs standarder och anlita ett auktoriserat företag finns förutsättningar för att erhålla en ytbehandling med hög kvalitet och rätt livslängd.

09.00 – 10.00 Gemensam agenda

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30 – 11.00 Per Asplund, SCA Underhåll
Projekt Helios – projekt på SCA Östrand

11.10 – 11.40 Bjarne Andersson, BillerudKorsnäs
NEXT Generation – projekt på BillerudKorsnäs Gruvön

11.50 – 12.20 Patrik Hansson, blockchef på KM7 NCC
NEXT Generation – erfarenheter från en entreprenör

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Jan Robert Schroeder, Ceramic Polymer GmbH
Innovative coating technology for corrosion protection – Solvent free & one coat corrosion protection
– High-performance coatings with integrated micro-ceramic particles for different fields of corrosion protection.
– The most important properties – chemical resistance, abrasion resistance and weathering stability– justify the high quality of our solvent free coating systems.
– Integration of microscopic special particles, generate coating products which provide the highest corrosion protection in difficult applications

14.10 – 14.40 Anders Brække, Jotun AS
First Global NORSOK approved system for maintenance

Jotun have introduced new coating technology for brush and roller application that gives better corrosion protection in any atmospheric condition. This new technology will improve dry-film thickness, flow and drying properties – and customer can expect better corrosion protection when manual equipment is use. The system will consist of:

  • Zinc rich surface tolerant epoxy
  • High Build Epoxy Primer
  • Polysiloxane  – high performance topcoat for manual application

14.50 – 15.20 David Hoffman, DFO, Service GmbH
Coating failures and their causes
– Coating defects are not only annoying but also expensive.
– The DFO shows the complexity of damage analysis by illustrating various cases of damage which has been solved by the DFO.
– This requires an extensive assessment of the damage and its development, suitable analytical methods, profound expertise and a ”good nose” for finding the root cause

15.20 – 15.50 Kaffe

15.50 – 16.15 Gemensam agenda
Torsten Ekström, Riksorganisationen Svenskt Underhåll & Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
Vikten av att använda rätt ytskydd på rätt plats och på rätt sätt
Potential enligt Swerea KIMAB och RISE CBI ( 200 miljarder )
Kan vi använda andras erfarenheter ( både positivt och negativt ) ?
Kan varje bransch bli bättre på ytskydd ?
Hur flytta relevant information ?

16.15 – 17.30 Mingel

18.30 Fördrink

19.00 Middag