Process och Energi (slitageskydd)

Torsdag

09.00 – 10.00 Gemensam agenda

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30–11.00 Torsten Ekström, Svenskt Underhåll
Vikten av ytskyddande underhåll

Svensk industri- och energisektor måste se ytskyddande åtgärder som en naturlig del i det förebyggande underhållet för att effektivt kunna motverka nötning, korrosion och andra ytpåverkande faktorer. Genom att renovera med hjälp av ytbeläggning som termisk sprutning, kompositer, elastomerer etc. kan det avhjälpande underhållet ske på plats. Ett ytskyddande underhåll sparar både tid och pengar och ger dessutom en ökad livslängd.

11.10–11.40 Åke West, CW MaterialTeknik
Modernt slitageskydd för industriella applikationer

Genom att använda slitageskyddande beläggningar kommer industrin tillrätta med problem som nötning, skavning, slipning, slag, sprickbildning, erosion, kavitation samt korrosions- och kemikaliepåverkan. Ett modernt slitageskydd ska ses som en investering som ger avsevärt minskade underhållskostnader och stora miljövinster. Här presenteras olika exempel där ständigt återkommande slitageproblem har åtgärdats med stora kostnadsbesparingar för kunden.

11.50–12.20 Mats Ström, Castolin
Ökad livslängd genom ytbeläggning

Det finns många olika sätt att reparera, bygga om och ytförädla anläggningsdelar och var och en har sina respektive fördelar och begränsningar. För många är valet av den optimala processen svår, tidskrävande och ofta riskfylld. Även då en optimal process är känd krävs en mycket god kompetens om tillvägagångssätt. Här presenteras några olika tillämpningar för ytbeläggning såsom svetsning, termisk sprutning och lödning samt användning av slitplåtar.

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.00 Christer Hallner, Chesterton
Renovering och uppgradering av transportsystem

Transportsystem för bark, flis, grot etc. utsätts ständigt för slitande och korroderande media. För att förlänga livslängden och öka driftsäkerheten på dessa system kan olika typer av beläggningar användas. ARC-beläggningar stärker slitytorna och ger både förbättrad kemisk beständighet och nötningsbeständighet samt friktionsreducerande förbättringar. Här presenteras olika exempel på applikationer med kraftigt minskade driftproblem och sänkta underhållskostnader.

14.10–14.40 Nils Davant, RISE CBI Betonginstitutet
Slitageskydd för betongkonstruktioner 

För många industrier och energiverk orsakar slitage på betongkonstruktioner mycket stora kostnader. Genom att använda olika typer av ytbeläggningar, tekniska lösningar och andra åtgärder kan livslängden på betongkonstruktioner öka och därigenom kan underhållskostnaderna minska. Inom området beständighet och ytskydd har CBI RISE länge arbetat med forskningsfrågor kring olika nedbrytningsmekanismer hos betong.Här presenteras olika exempel från genomförda studier.

14.40 – 15.10 Kaffe

15.10 – 15.40 Gemensam agenda
Christer Åkerlundh, Nordiske Medier, Torsten Ekström, Riksorganisationen Svenskt Underhåll & Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
Aktiviteter gällande Ytskyddande Underhåll 2018:

Informationsmöten april / maj på 7 orter i Sverige
Informationsmöten okt / nov på 9 orter i Sverige
Utbildning av Ytskyddsakademien – Swerea KIMAB – RISE CBI
Metallförstörelse, renovering, ytskydd, förstärkning
– Grundkurs metall 2 dagar
Betongförstörelse, renovering, ytskydd, förstärkning
– Grundkurs betong 2 dagar