Process och Energi (korrosion och kemikalieskydd)

Onsdag

09.00 – 10.00 Gemensam agenda

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30–11.00 Torsten Ekström, Svenskt Underhåll
Vikten av ytskyddande underhåll
Svensk industri- och energisektor måste se ytskyddande åtgärder som en naturlig del i det förebyggande underhållet för att effektivt kunna motverka nötning, korrosion och andra ytpåverkande faktorer. Genom att renovera med hjälp av ytbeläggning som termisk sprutning, kompositer, elastomerer etc. kan det avhjälpande underhållet ske på plats. Ett ytskyddande underhåll sparar både tid och pengar och ger dessutom en ökad livslängd.

11.10–11.40 Magnus Nordling, Swerea KIMAB
Korrosionsskydd för ökad driftsäkerhet
Korrosion kan motverkas på många sätt. Vilken metod som är mest lämplig beror på faktorer som exempelvis aktuell miljö, livslängdskrav och kostnad. Lämpliga åtgärder varierar; från olika typer av korrosionsskydd till mer konkreta åtgärder i form av förändring av miljö, konstruktionens utformning och materialval. Syftet är att förebygga korrosionsproblem och öka driftsäkerheten. Här presenteras ett antal olika exempel på korrosionsskyddande åtgärder inom processindustrin och energisektorn.

11.50–12.20 Pernilla Utterström, Kiwa Inspecta
Enkla lösningar på kostsamma problem
Korrosionsskador står för en stor del industrins årliga kostnad för underhåll. Haverier p.g.a. korrosion kan ge mycket stora konsekvenser. Nya korrosionsresistenta material forskas fram och introduceras successivt på marknaden. Men för de flesta beslut kring materialval och reparationer i vardagen finns dock sannolikt redan i dag de material som behövs. Med handböcker, tabellverk och erfarenhet inom industrin kommer vi mycket långt vad gäller att undvika korrosionsskador. Det finns ofta enkla lösningar för dessa mycket kostsamma problem.

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.00 Fredrik Forsberg, Chesterton
Ytskydd vid aggressiva och/eller varma kemikalier 
Att skydda underlag från aggressiva kemikalier som olika typer av syror, baser eller
blekmedel är inte lätt och det är ännu svårare om kemikalierna är varma. Idag finns
system för att ge ett långsiktigt skydd mot spill såväl som för kontinuerlig kontakt i
tankar eller bassänger även för de riktigt svåra kemikalierna. Här presenteras ett
antal nya beläggningsteknologier samt olika exempel från svensk industri som varit i drift under många år.

14.10 – 14.40 Hans Nordén & Gunnar Thoresson, Oxifree
Cellulosabaserat korrosionsskydd
OXIFREE är ett miljövänligt och livsmedelsgodkänt korrosionsskydd som förhindrar fukt, vatten, damm och föroreningar att tränga in i utrustningen. Detta är idealiskt för att skydda flänsförband, pumpar, ventiler, lagerhus, cisternfästen, gångjärn etc. samt kan användas för långvarig lagring av komponenter. Utrustningens livslängd kan förlängas avsevärt och därmed minskar underhållskostnaderna. OXIFREE kan enkelt avlägsnas för åtkomst och underhåll. Här presenteras olika exempel på tillämpningar.

14.50–15.20 Pål Theie, Borealis
Korrosion och inspektion under isolering
Korrosion under isolering, CUI, är ett allvarligt och svårupptäckt fenomen som ofta
uppstår i processindustrin. Vatten kan vandra långa sträckor under isoleringen så att en rördel långt från själva läckan utsätts för korrosion. Inspektioner bör ske löpande och extra stort fokus ska läggas på känsliga högrisksystem och utsatta punkter, ofta genomföringar. Genom att välja rätt material och bedriva ett systematiskt underhåll kan hundratals miljoner sparas varje år.

15.20 – 15.50 Kaffe

15.50 – 16.15 Gemensam agenda
Torsten Ekström, Riksorganisationen Svenskt Underhåll & Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
Vikten av att använda rätt ytskydd på rätt plats och på rätt sätt
Potential enligt Swerea KIMAB och RISE CBI ( 200 miljarder )
Kan vi använda andras erfarenheter ( både positivt och negativt ) ?
Kan varje bransch bli bättre på ytskydd ?
Hur flytta relevant information ?

16.15 – 17.30 Mingel

18.30 Fördrink

19.00 Middag