Miljövänligare förarbete & rengöring

Onsdag

09.00 – 10.00 Gemensam agenda

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30 – 11.00 Jonas Björk, SVB
Högt tryck med rent vatten
-Vattenblästring
-Vattenreningsteknik

11.10 – 11.40 Anders Brink, Tello Maskin, Johan Rilde, Cryo Tech
Torr-is blästring
– Lämpliga användningsområden
– Några verkliga händelser

11.50 – 12.20 Tommy Thörn, Ytskyddsgruppen
Sponge ”dammfria” blästring
– Teknologi
– Återvinning av sponge mediat
– Reducerar deponin med 70 – 90%
– Utförda arbeten på broar, pappersmaskiner, rör, tankar, traverser, svetsfogar, stagpelare, m.m.
– Begränsningar

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Jonas Axelsson, Agaria AB
Laserteknik inom rengöring och färgborttagning
– Presentation av lasersystem för rengöring, färgborttagning.
– Laserns möjligheter till jobb inom Rengöring, Färgborttagning, Förarbete svets och limning, Dekontaminering, Konservering/restaurering

14.10 – 14.40 Tommy Thörn, Ytskyddsgruppen
RPR Induktion
– Teknologin som är snabb, tyst, torr och dammfri
– Deponin är bara det som tas bort
– Utförda arbeten på broar, tankar, svetsfogar, rör, m.m.
– Borttagning tjocka brandskyddsfärger
– Begränsningar

14.50 – 15.20 Christer Grenbäck, Takcare
Färgborttagning på mineral yta på ett miljöanpassat sätt
– Kapsla i, lyft upp, skjuva och ta hand om
– ESS-metoden
– Komplett program för skonsam och effektiv färgborttagning på tak, fasad, fordon m.m
– Skonsam upplösning av organiskt material, lager för lager eller allt direkt
– Biologiskt nedbrytbara prestationskemikalier
– Presentation några av de tusentals arbeten som utförts med ESS metoden under 15 års tid

15.20 – 15.50 Kaffe

15.50 – 16.15 Gemensam agenda
Torsten Ekström, Riksorganisationen Svenskt Underhåll & Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
Vikten av att använda rätt ytskydd på rätt plats och på rätt sätt
Potential enligt Swerea KIMAB och RISE CBI ( 200 miljarder )
Kan vi använda andras erfarenheter ( både positivt och negativt ) ?
Kan varje bransch bli bättre på ytskydd ?
Hur flytta relevant information ?

16.15 – 17.30 Mingel

18.30 Fördrink

19.00 Middag