EXTRA AGENDA TORSDAG

09.00 – 10.00 Gemensam agenda

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30 – 11.00 Lisbeth Ekelund, Hundläcksök
Läcksökning med hund
– Ny metod i Sverige
– Specialtränade hundar som markerar läckor i dricksvattenledningar.

11.10 – 11.40 Joakim Kriegl, Dräger
Andningsskydd och gasmätning

– Föredrag med två huvudämnen, andningsskydd och gasmätning.
– Föredraget som behandlar gasmätning kommer att fokusera på
olika typer av andningsskydd och vad som styr valet av
andningsskydd.
– Delen som behandlar gasmätning kommer att kretsa kring behovet
av gasmätning och vilka föreskrifter från arbetsmiljöverket som
gäller.
– Dräger kommer även att förklara olika orsaker till att
gasmätning är nödvändigt (giftiga gaser, kvävande gaser och
brännbara gaser).
– Dräger kan leverera kompletta system för personligt skydd
omfattande både gasmätning och andningsskydd.

11.50 – 12.20 Johan Lundell, Nodd AB

Att visualisera ytskydd
– LEGO och IKEA lyckas med konststycket att utan att använda
ord varje år få miljoner människor över hela världen, utan
utbildning, att bygga saker de kanske aldrig sett.
– Hemligheten är att istället för att ha ord och fotografier – använda
figurer.
– Är detta möjligt också för ytskydd ?
– Johan Lundell visar exempel på hur underhållsåtgärder och
–processer inom processindustrin visualiseras med färre – eller
inga – ord, genom att sluta beskriva vad du ska göra – och istället
visa hur det ska bli.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Jan Olof Tegnesjö, PEN-TEC NORDIC AB
Kristalliserande Betongtätning & Betongskydd
– Nygjutning av och/eller Vattentätande rehabilitering av
exponerad betong över och under jord.
– Internationella & nationella projekt med mer än 22 års
erfarenheter

14.10 – 14.40

14.40 – 15.10 Kaffe

15.10 – 15.40 Gemensam agenda
Christer Åkerlundh, Nordiske Medier, Torsten Ekström, Riksorganisationen Svenskt Underhåll & Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
Aktiviteter gällande Ytskyddande Underhåll 2018:

Informationsmöten april / maj på 7 orter i Sverige
Informationsmöten okt / nov på 9 orter i Sverige
Utbildning av Ytskyddsakademien – Swerea KIMAB – RISE CBI
Metallförstörelse, renovering, ytskydd, förstärkning
– Grundkurs metall 2 dagar
Betongförstörelse, renovering, ytskydd, förstärkning
– Grundkurs betong 2 dagar