Broar, hamnar, vattenkraft

Torsdag

09.00 – 10.00 Gemensam agenda

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30 – 11.00 Björn Tidbeck, Swerea KIMAB
Funktionskrav för rostskyddsmålning inom Trafikverket
– Rapportering från pågående projekt

11.10 – 11.40 Annikki Hirn, VD för branschorganisationen Nordic Galvanizers
Så når du toppkvalitet vid varmförzinking!
– Varmförzinkning ger ett långvarigt, underhållsfritt korrosionsskydd till ett mycket fördelaktigt pris.
– Vid varmförzinkningen sker en kemisk reaktion mellan stål och zink, och det är därför viktigt att känna till hur stålets kemiska sammansättning påverkar resultatet.
– Även konstruktionsutformningen hos produkten är av betydelse – vad ska man tänka på och vad bör man undvika?
– Med rätt utformning och materialval kan man vara lugn för att framtida problem eller underhållsbehov blir minimalt!

11.50 – 12.20 Bror Sederholm, Swerea KIMAB
Optimal reparation av Varmförzinkade stålstrukturer
– Arbetsberedning och exponering

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Projektgruppen, Öresundsbron
Ommålningsprojektet Öresundsbron
– 300.000 m2
– Projektets framskridande

14.10 – 14.40 Rick Simpson, ZINGA Sweden AB
ZINGA Katodiskt Skydd – Filmgalvanisering
– Galvaniskt skydd likt varmgalvanisering och fungerar som offeranod
– Tillåter ingen underkorrosion
– Appliceras som målning med pensel, roller eller spruta
– Kan användas som enskild galvanisering eller som grundning i ett Duplex-system
– Ersätter och reparerar HDG och TSZ
– Godkänt enligt Norsok M501 och ISO 12944

14.40 – 15.10 Kaffe

15.10 – 15.40 Gemensam agenda
Christer Åkerlundh, Nordiske Medier, Torsten Ekström, Riksorganisationen Svenskt Underhåll & Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
Aktiviteter gällande Ytskyddande Underhåll 2018:

Informationsmöten april / maj på 7 orter i Sverige
Informationsmöten okt / nov på 9 orter i Sverige
Utbildning av Ytskyddsakademien – Swerea KIMAB – RISE CBI
Metallförstörelse, renovering, ytskydd, förstärkning
– Grundkurs metall 2 dagar
Betongförstörelse, renovering, ytskydd, förstärkning
– Grundkurs betong 2 dagar