Betong

Torsdag

09.00 – 10.00 Gemensamt

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30 – 11.00 Ylva Edwards, Materialteknik
Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige
Beläggningssystem för parkeringsdäck
– SBUF projektet om p-däck
– Utvärdering av system, riktlinjer och hjälpverktyg PBAPP
– En standard för slitageprovning med dubbdäck

11.10 – 11.40 Richard Lindberg, Polyurea Sverige
Polyurea
– Teknologi
– Begränsningar
– Utförda arbeten i/på balkonger, sopstationer, bassänger, sekundära invallningar kemitankar, parkeringshus, tvätthallar, golv m.m

11.50 – 12.20 Simon Dahlberg, Strong Solutions
Kolfiberförstärkning av byggnader och broar
– En snabbkurs i kolfiberns värld.
– Simon Dahlberg, Strong Solutions Sweden AB, med 20 års erfarenhet av kolfiberförsträrkning (FRP), berättar om var, när och hur förstärkningsarbeten kan göras snabbt, smidigt och säkert med kolfiber.
– En avancerad metod som ofta ger enklare lösningar och bättre ekonomi än traditionella metoder. Allt för att bevara och förädla befintliga byggnader på bästa sätt.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige
Tänk efter – före!
– Miljö – Kvalite – Funktion – Er Ytskyddsbeläggning
– Er garanti för lönsamma långsiktiga och hållbara resultat

14.10 – 14.40 Peter Cederholm, Sto
Förebyggande skydd av anläggningskonstruktioner
– Val av åtgärd styrd mot gällande krav och regler
– Estetik och färgsättning

14.40 – 15.10 Kaffe

15.10 – 15.40 Gemensam agenda
Christer Åkerlundh, Nordiske Medier, Torsten Ekström, Riksorganisationen Svenskt Underhåll & Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
Aktiviteter gällande Ytskyddande Underhåll 2018:

Informationsmöten april / maj på 7 orter i Sverige
Informationsmöten okt / nov på 9 orter i Sverige
Utbildning av Ytskyddsakademien – Swerea KIMAB – RISE CBI
Metallförstörelse, renovering, ytskydd, förstärkning
– Grundkurs metall 2 dagar
Betongförstörelse, renovering, ytskydd, förstärkning
– Grundkurs betong 2 dagar