Betong

Onsdag

09.00 – 10.00 Gemensam agenda

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30 – 11.00 Ghassem Hassanzadeh, RISE CBI Betonginstitutet
Skador och reparationsmetoder
– Funktionskrav och utförande
– Förebyggande underhåll och ytskydd

11.10 – 11.40 Ghassem Hassanzadeh, RISE CBI Betonginstitutet
Betong i aggressiva miljöer
– Nedbrytningsmekanismer
– Anpassade betongkvaliteter
– Reparation inklusive ytbehandlingar

11.50 – 12.20 Camilla Admyre, Tribotec, Ivana Liposhak från Cortec Corporation i Zagreb
MCI – Rostskydd för betong
– Hur man skyddar armeringen i betongkonstruktioner med MCI
– Migrerande korrosionsinhibitorer.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Anders Åström, Lanat Plast
Lanat – Fixar fogar och mycket mer
Listan över problem med dagens industrigolv är lång:
– Sprickor och sönderkörda betongfogar
– Utslitna truckbanor
– Nivåskillnader
– Övergång till asfalt i portar
– Halka
– Bakfall
– Läckage
– Skador orsakade av kemikalier eller extrem belastning

– Lanatsystemet är en serie produkter som erbjuder lösningar för ovanstående och andra problem.
– Lanatprodukterna har en naturlig elasticitet vilket gör att plasten alltid följer med de rörelser som finns i betongen.
– Denna elasticitet ger också ljuddämpande och vibrationshämande egenskaper vilket kan vara mycket värdefullt i industrilokaler.

14.10 – 14.40 Marcus Hermansson GPA
Betongskyddsliner i plastmaterialen PE, PP och PVDF
– Betongskyddsliner i plast för dricksvatten applikationer och kemikalier.

14.50 – 15.20 Mikael Pihlgren, Betong 24
Betongreparation/renovering
– Svårare än att bygga nytt, men förväntas vara billigare
– Rädda eller bygga nytt?
– Skydda eller inte skydda?
– Vatten i bassängen eller genom väggen?
– Små sprickor, STORA PROBLEM
– Nyproduktion klappat och klart eller lappat och lagat?

15.20 – 15.50 Kaffe

15.50 – 16.15 Gemensam agenda
Torsten Ekström, Riksorganisationen Svenskt Underhåll & Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
Vikten av att använda rätt ytskydd på rätt plats och på rätt sätt
Potential enligt Swerea KIMAB och RISE CBI ( 200 miljarder )
Kan vi använda andras erfarenheter ( både positivt och negativt ) ?
Kan varje bransch bli bättre på ytskydd ?
Hur flytta relevant information ?

16.15 – 17.30 Mingel

18.30 Fördrink

19.00 Middag