Välkommen till Ytskydd 2018, 7-8 februari!
Plats: Quality Hotel 11, Göteborg

Se här för fullständig agenda! –>

  • Träffa kollegor i branschen.
  • Lyssna till intressanta talare.
  • Ta del av utställningen och träffa leverantörer.
  • Diskutera problemställningar med representanter från branschföretag.